Πελάτης: Mr. Goose, Χαλάνδρι

Ημερομηνία: Ιούνιος-Ιούλιος, 2021